Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
A gyülekezet rövid története
Reformáció 500 - Az erdélyi reformáció nyomában - 2017
 

A gyülekezet rövid története

A Kőbányai Evangélikus Egyházközség 1910 áprilisában megszavazták és júniusában szerveződött a Pesti Evangélikus Egyház egyik lelkészi köreként. A múlt század első évtizedeiben dinamikusan fejlődő Kőbánya evangélikus híveit Majba Vilmos hitoktató lelkész kutatta fel, elsősorban az iskolás gyermekek családjainak támogatása által. Mivel a kőbányai evangélikusoknak ekkor még nem volt temploma, istentiszteleteiket a Kápolna téri iskola tornatermében, majd az Ihász utcai református templomban tartották. Majba Vilmos lelkész kitűnő szervezőkészsége nyomán sikerült a Fővárostól megfelelő telket igényelni, és ezután széles körű pályázat nyomán templomot építtetni. A maga nemében egészen modernnek számító templomot Frecska János tervezte. Az alapkőletétel 1930-ban volt, a szentelést Raffay Sándor, az akkori Bányai Egyházkerület püspöke végezte 1931. október 4-én. A kör alakú világos templom barátságos és családias légkörben fogadja azóta a gyülekezetet.

Egyházközségünk második parókus lelkésze Koren Emil volt, aki a gyülekezetépítésben, különösen pedig az ifjúsági munkában járt elől. Az ő szolgálati idejében vált igazán családiassá és összetartóvá a kőbányai evangélikusok közössége. Ő 1958-ig szolgált gyülekezetünkben, s utóda is tudós lelkész, Veöreös Imre lett, aki segédlelkész feleségével együtt szolgált Kőbányán. Nyugdíjba menetele után 1986-ban Fabiny Tamás került a gyülekezetbe. A közösség lelki összetartása mellett ekkor történt meg a templom még a II. világháborúban leomlott tornyának helyreállítása, valamint a megnövekedett létszámok miatt újabb ifjúsági és közösségi helyiségek kialakítására került sor. Ezek egyike a már nálunk járt finn barátaink által jól ismert Lohja terem. A gyülekezet volt lelkésze, Smidéliusz András 2000 óta szolgált Kőbányán. 2007 óta gyülekezet lelkésze Benkóczy Péter.

Istentiszteleteket jelenleg Kőbányán tartjuk. Gyülekezetünkben számos csoport működik. Több korcsoportnak tartunk hittan és ifjúsági órákat, de rendszeresen találkoznak a fiatal felnőttek és az idősek is. Minden második évben jelentős esemény a konfirmáció, amelyre két éves felkészítés után kerül sor. Évi két alkalommal jelenik meg a Kőbányai Harangszó című gyülekezeti újság 44 oldalon, s 450 példányban, valamint a gyermekeknek szóló Kőbányai Csengettyű. A gyülekezet családiasságának és összetartásának jelei a rendszerességgel tartott szeretetvendégségek és az évente megrendezett adventi vásár.

A gyülekezetben a lelki munka mellett fontosnak érezzük a magyarság ügyében végzett szolgálatot is. Ennek jegyében például a Millecentenárium majd a Millennium alkalmával számos ünnepi rendezvényt tartottunk: *Emlékezzünk régiekről* címmel kiállítást rendeztünk, emlékérmet bocsátottunk ki, valamint gyermekeknek és fiataloknak szóló munkafüzeteket adtunk ki.

Rendszeres testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápolunk az erdélyi Oltszakadát evangélikus gyülekezetével, valamint a finnországi Lohja és az észtországi Pärnu evangélikusaival. 2008 óta új testvérgyülekezetünk a Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség.

Társoldalak
Állandó alkalmaink
Aktuális alkalmaink
ALAPÍTVÁNYUNK
Testvérgyülekezeteink
Hírlevelünkből
Imaórák megújulásért
Országút Színjátszó Társulat
Kápolna Színpad
Az erdélyi reformáció nyomában - 2017
 
Képek

külső homlokzat
szószék
oltár
belső tér
karzat
harang
Gyülekezeti terem festményei
Gyülekezeti terem festményei 2
Gyülekezeti terem festményei 3
Gyülekezeti terem festményei 4
Gyülekezeti terem festményei 5
Gyülekezeti terem festményei 6
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster