Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
Testvérgyülekezeteink
Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstöttös (Magyarország)
 

Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstöttös (Magyarország)

Dombóvár

A társult egyházközség gyülekezetei közül a legfiatalabb gyülekezet. 1902-ben „Egyesült protestáns fiókegyház” alakul, 1916-ban pedig önálló evangélikus missziói egyház.

Missziói és helyettes lelkészek sora váltja egymást ebben az időszakban. 1930-ban felszentelik a dombóvári evangélikus templomot, 1931-ben önállósul a gyülekezet, és ugyanekkor megválasztják első lelkészüknek Cséry (Berger) Lajost, aki 1972-ig szolgál. Utóda Vértesy Rudolf, aki 1996-ig lelkésze a gyülekezetnek.

Dombóvár vegyes lakosságú, elsősorban a vasút miatt idetelepült családok határozzák meg az arculatát. Ugyanez vonatkozik a gyülekezetre is: a régi, dombóvári magyar családoktól kezdve, a környékről betelepült német anyanyelvű családokon keresztül, egészen a felvidékről idetelepített, és itt hazát találó magyarokig megtalálható mindenféle tradíció. Igazi „falusias-városi” gyülekezet.

Kaposszekcső

1775-ben 9 német ajkú család költözött ide Györköny, Bikács és Gyönk községekből. Első imaházukat már 1796-ban felszentelik.

Templomukat 1865-ben szentelték, emellett iskolát és lelkészlakást is építettek. Először Ráckozár, majd Csikóstőttős filiája. 1912-ben önállósul.

Első lelkészük, Reichert Gyula 1916-ban lemond lelkészi állásáról, majd Stráner Vilmos és Havasi Dezső végzi a szolgálatot. Jó ideig Sásd és Komló környéke is az egyházközség szórványa. 1980 óta Kaposszekcsőt Dombóvár gondozza.

Mind a két egyházközség életében jelentős szerepet játszott a német nemzetiségűek kitelepítése, illetve felvidéki (elsősorban Felsőszeliből) magyarok betelepítése a második világháborút követően. Ma elmondhatjuk, hogy a gyülekezeteket elsősorban ez a két tradíció (helyi német és felvidéki magyar) határozza meg.

Csikóstőttős

1783-ból találhatóak az első feljegyzések a német anyanyelvű tőttősi evangélikus leányegyházról.

1879-ig az egykori Ráckozár (ma Egyházaskozár) filiája, Kaposszekcső, Gerényes, Ág, Tékes, Tarrós, Szabadi leányegyházakkal együtt.

1879-ben anyagyülekezetté alakul ezekkel a filiákkal. Egy ideig Dombóvárt is gondozza a tőttősi lelkész. Első lelkésze Wallandt Károly. Temploma 1886-87-ben épült. A gyülekezet két iskolát tartott fenn, tanítólakással együtt.

Lelkészei: Zettl József, Frank Károly, Lotz Tibor, Győr Sándor. 1977-től Dombóvárról gondozta Vértesy Rudolf, Aradi András, Szabó Szilárd, Szűcs Eszter.

Kapcsolódó oldalak:

Dombóvár
A testvérgyülekezetünk hivatalos honlapja

Társoldalak
Lohja (Finnország)
Oltszakadát (Erdély)
Pärnu (Észtország)
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster