Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
Testvérgyülekezeteink
Oltszakadát (Erdély)
 

Oltszakadát (Erdély)

Dél-Erdélyben, Nagyszeben közelében a ritkán járt és alig járható bekötőút utolsó kilométerei után egy háromtornyú faluba érkezik a látogató. Ez Oltszakadát, ahol az ortodox és görög-katolikus templomon kívül a románkori evangélikus templom már messziről látható. A legenda szerint falait a helyén álló vár köveiből emelték. Az épület a XIII. századból való. Korabeli bejáratának díszesen faragott oszlopfejei fantasztikus emberi és állati, főleg madár alakot ábrázolnak. A XVIII. Században barokk részekkel módosult. Egyházának egy XIV. századi aranyozott ezüst kelyhe is volt. Az évszázadok óta szórványhelyzetben élő maroknyi magyar lakosság példás békességben él a falu népességének nagyobb részét képező románsággal, mindamellett hősies erőfeszítésekkel igyekszik megőrizni nyelvét, kultúráját, azonosságtudatát. Az általános iskola 4 osztályában egy közös tanteremben folyik magyar nyelvű oktatás, amelyet hosszú idő óta az a veszély árnyékol be, hogy ha 5-nél kevesebbre csökken a tanulók száma, megszűnik a magyar iskola. A gyülekezet tulajdonképpen hosszú idő óta tartja lélekszámát, a 130 körüli magyar lakosságból 30-40 közötti a rendszeres templombajáró. Az iskolai oktatás, hittan, konfirmáció a lelkészházaspárnak sok feladatot ad. Ottlétünkkor találkoztunk olyan, szomszéd faluból járó konfirmandus lánnyal, akinek minden alkalommal először magyar órát kellett tartani, hogy megértse az anyagot. A gyülekezet volt lelkésze, Orbán László, több hangszeren játszó képzett zenész. A lelkigondozáson kívül feladatának tekintette a gyülekezet énekkincsének gyarapítását is. Az Erdélyi Evangélikus Énekeskönyvben - a miénkhez hasonlóan - számos régi magyar ének található, amelyekből az előző években több mint 50-et megtanultak, méghozzá olyan tempóban, ami még a kőbányaiaknak is meglehetősen frissnek tetszenék. A gyülekezet a gyors, ritmikus stílussal kapcsolatos első ellenállását félretéve ma már lelkesen énekel. Az oltszakadáti román-magyar békés egymás mellett élés, a keresztyén szeretet és a befogadókészség biztos jele, hogy az ökumenikus imahét alkalmával az evangélikus gyülekezet vendégül hívja az ortodox lelkészt is a közös imádkozásra. Népi illetve egyházi hagyományaik közé tartozik a húsvéti kakasütés illetve a karácsony hajnali toronyéneklés. Ez utóbbi hangfelvételről is hallható Orbán László és barátai „Az én időm, mint a szép nyár” c. CD-jén. A gyülekezet volt lelkésze 2005 januárjától a Romániai Felekezetközi Bibliatársulat kolozsvári fiókszervezetének titkáraként végzi szolgálatát. Az oltszakadáti evangélikusok pásztorolását 2005 tavaszától a gyülekezet új lelkésze Jakab István látja el.

Kapcsolódó oldalak:

Szövegek
Az "Az én időm, mint a szép nyár" c. CD szövegei

Társoldalak
Lohja (Finnország)
Pärnu (Észtország)
Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstöttös (Magyarország)
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster